Abonament jazd konnych


abonament jazd konnychAbonament jazd konnych to specjalna oferta dla osób, które chcą regularnie jeździć i doskonalić swoje umiejętności jeździeckie. Korzystając z miesięcznego abonamentu masz całkowitą dowolność w wykorzystaniu swoich 20 lekcji. Mogą to być jazdy rekreacyjne na placu lub w terenie, jazdy sportowe, przygotowanie do zawodów i odznak oraz krótkie rajdy konne. W porównaniu z karnetami cena jazdy jest niższa. W okresie zimowym jest to prawie 50%, a letnim 30%.

Abonament jazd konnych przypisany jest do jednej osoby i nie można się nim dzielić tak jak karnetem jazd konnych. Chyba, że wykorzystanie jazd stanie się niemożliwe (np. choroba, wyjazd), wtedy można swoje jazdy przekazać komuś innemu.

Zasady korzystania z abonamentu jazd konnych

  1. Abonament obejmuje 20 jazd do wykorzystania w ciągu miesiąca. Jazdy można wykorzystywać dowolnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z instruktorem.
  2. Za każdy miesiąc należy zapłać z góry przy pierwszej jeździe.
  3. Z miesięcznego abonamentu jazd mogą korzystać jedynie osoby dobrze jeżdżące, które potrafią samodzielnie i prawidłowo: przygotować konia do jazdy, po jeździe rozsiodłać, wyczyścić i rozłożyć sprzęt.
  4. Abonament dotyczy jazd grupowych.
  5. Osoby, które chcą pomagać w pracach w stajni mogą korzystać ze zniżki w każdym miesiącu. Zakres pomocy ustalany jest indywidualnie z instruktorem.
  6. Jazdy mogą odbywać się na placu do jazdy w formie jazd rekreacyjnych, treningów ujeżdżeniowych lub skokowych oraz wyjazdów w teren.
  7. W jednym dniu można wykorzystać maksymalnie trzy jazdy chyba, że z instruktorem zostanie ustalone inaczej.
  8. Nie wykorzystane jazdy nie przechodzą na następny miesiąc.
  9. Jazdy można wykorzystywać również samodzielnie tzn. bez instruktora, po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
  10. W przypadku gdy osoba nie może wykorzystać swoich jazd abonamentowych (np. z powodu choroby) może przekazać je innej osobie spełniającej warunki korzystania z abonamentu.

Więcej informacji u instruktora jazdy: tel. 512 253 250